Nedestruktivní zkoušky, NDT, mechanické zkoušky, inspekce a revize tlakových a plynových zařízení

Nedestruktivní zkoušení, NDT zkoušky

Nedestruktivní zkoušky, NDT zkoušky
Provádíme nedestruktivní zkoušky (NDT) svarů a materiálů, ve vlastní zkušebně i u zákazníka. »

Mechanické zkouškyMechanické zkoušky
Provádíme mechanické zkoušky svarů a materiálů, včetně přípravy vzorků. »
Inspekce a revize tlakových a plynových zařízeníInspekce a revize 
Provádíme inspekce a revize tlakových a plynových zařízení »
Rozšířené metoda

Rozšířené metody

Přehled rozšířených metod »

Kontakty 
Přehled kontaktních informací »

 

DEKRA Industrial

Společnost DEKRA CZ a.s., provozovna Pardubice (dále jen DEKRA CZ) je významný dodavatel kvalitních služeb v oblasti plynárenství, zpracování a dopravy ropy, klasické i jaderné energetiky, teplovodů, strojírenství, slévárenství a dopravy v České republice i v zahraničí.

Provádíme nedestruktivní zkoušeníNDT zkoušky, mechanické zkoušky - destruktivní zkoušky.  Poskytujeme inspekce a revize pro tlaková a plynová zařízení, jako například posuzování shody, zkoušky tlakových a zkoušky plynových zařízení.

Přímo na místě nebo na našich vlastních stanovištích s využitím zručných techniků, moderního zařízení poskytujeme inspekční a zkušební služby